Informatie m.b.t. afgewerkte olie

De oliën van verbrandingsmotoren, transmissieoliën, oliefilters en oliehoudend afval dat bij het verversen van de olie ontstaat, moeten op een milieuvriendelijke en vakkundige manier worden afgevoerd. Volgens de verordening inzake afgewerkte olie (Duitse “Altölverordnung”) is elke handelaar verplicht om deze oliën gratis terug te nemen in de hoeveelheid die van hem zijn gekocht.

Er moet op worden toegezien dat de oliën ongemengd en in een geschikte verpakking worden vervoerd. Elke handelaar informeert u graag over de werkwijze bij het terugnemen van olie.