Mijn auto schokt – wat is er aan de hand?

Als de auto plotseling begint te schokken, komt dat meestal als een onaangename verrassing. De auto trilt en schokt als hij stilstaat of hapert tijdens het rijden of bij het optrekken. Je denkt meteen aan een ernstig defect en een dure reparatie, zoals motorschade. Maar er zijn veel verschillende oorzaken voor een schokkende auto. Losse kabels of versleten onderdelen leiden vaak tot vervelende trillingen. Het is echter van belang dat deze kleinere en minder dure defecten snel worden opgespoord en gerepareerd, zodat er geen gevolgschade aan motor en auto ontstaat. Als de auto schokt, moet de volgende rit daarom naar de dichtstbijzijnde garage zijn, ongeacht het probleem.

Waarom trilt de auto bij koud weer?

In de winter kan het gebeuren dat de auto begint te schokken tijdens het rijden of optrekken. Vaak komt dit door de motorolie of de brandstof. Normaal gesproken is motorolie dun en glad. Als het koud is, is de motorolie stroperiger, waardoor het wat lastiger op alle plaatsen kan komen. Het getal voor de W (bv. “5W30”) beschrijft de viscositeitsgraad van de olie: hoe hoger het getal, hoe minder vloeibaar de olie bij kou is. Hoe lager het getal, hoe meer vloeibaar de olie is en dus sneller alle punten kan bereiken, zelfs bij koud weer. Tip: scheur in de winter niet meteen weg, maar breng de auto eerst langzaam op bedrijfstemperatuur.

Als de auto in de winter schokt, kan dit ook aan de brandstof liggen. Brandstof moet verdampen om te kunnen ontbranden. Bij koud weer verdampt de brandstof minder goed, waardoor ook de verbranding niet optimaal functioneert. Bovendien moet de verhouding brandstof-luchtmengsel goed zijn. Als het koud is, vormt zich condens in het aanzuigkanaal en op de cilinderwand. Dit is korte tijd van invloed op de lucht/brandstofverhouding. Na een paar minuten rijden zou het schokken echter moeten afnemen.

De auto schokt als hij stilstaat

Als de bougies versleten zijn, helpt alleen het vervangen ervan.

Als de motor na het starten al schokt als hij nog stilstaat, zijn er verschillende mogelijke oorzaken. De kans is groot dat het om een kleine beschadiging van het ontstekingssysteem gaat. Een defecte bougiekabel kan ervoor zorgen dat de auto gaat schokken en trillen, zelfs als je de auto vanuit stilstand start. Een defect aan de ontstekingskabel wordt vaak veroorzaakt doordat een marter met de auto knoeit en aan de kabels knaagt. Bij de garage kan een kapotte bougiekabel snel worden opgespoord en vervangen.

Een andere oorzaak voor het schokken van de auto bij stilstand kan een kapotte bobine zijn. De bobine brengt de lage boordspanning van het voertuig naar hoogspanning. Dit is de enige manier waarop een ontstekingsvonk kan overspringen op de bougie. Dit maakt de bobine tot een bijzonder belangrijk en onmisbaar onderdeel van het ontstekingssysteem. Na verloop van tijd kan dit slijtdeel onder druk komen te staan en beschadigd raken door bijvoorbeeld contactfouten, kortsluiting of externe invloeden zoals een marterbeet. Het defect uit zich dan in een stotterende en schokkende motor en in ontstekingsfouten. In dat geval moet de auto zo snel mogelijk naar de garage worden gebracht, omdat het gebruik van de auto met een defecte bobine kan leiden tot dure gevolgschade.

Als bougies verslijten, verandert de afstand tussen de middenelektrode en de massa-elektrode. Hierdoor kan het brandstof-luchtmengsel niet meer op het juiste moment worden ontstoken, wat kan leiden tot schokken bij stilstand. In dit geval moeten de bougies bij de garage worden verwijderd en gecontroleerd (met een voelermaat).

Nieuwe gloeibougie bestellen
 • Bespaar tot wel 80%
 • Support van vakmensen via telefoon en WhatsApp
 • Prijzen vergelijken en meteen bestellen
Nieuwe gloeibougie bestellen 

Als de schokken optreden direct nadat de bougies van de auto zijn vervangen of nadat aan de motor is gewerkt, kan het ook zijn dat een ontstekingsdraad verkeerd is geplaatst. Dit defect is bij de garage ook gemakkelijk op te sporen en te verhelpen.

Als de brandstofpomp versleten is, kan het injectiesysteem niet langer voldoende brandstof aan de afzonderlijke cilinders leveren. Ook kan het gebeuren dat het brandstof-luchtmengsel niet meer op het juiste moment ontbrandt, waardoor de auto kan gaan “trillen”. Overigens komen problemen met het mengen van brandstof en lucht ook voor bij motoren met carburateurs.

Een minder vaak voorkomende oorzaak van het trillen is een defect dubbelmassavliegwiel, dat tot taak heeft om trillingen van de motor weg te houden van de transmissie en de aandrijflijn. Je merkt het schokken dan vooral aan het stuur.

De auto schokt tijdens het rijden en trekt niet op

Reinigung der Drosselklappe
Als de gasklep erg vuil is, kan een gasklepreiniger helpen.

De auto kan tijdens het rijden trillen en schokken. Ook kun je merken dat de auto niet goed optrekt. In dit geval kan het om een defect aan de bougies gaan. Bougies zijn slijtageonderdelen en moeten regelmatig worden vervangen. Als ze al versleten zijn, kan de motor traag starten en het accelereren mislukken. Dit komt tot uiting in het schokken van de auto tijdens het rijden. Als de bougies defect zijn, moeten deze onmiddellijk worden vervangen, anders bestaat het risico van verdere gevolgschade aan de auto. Ook als de bougies nat zijn, kan het gebeuren dat de auto schokt. Houd in de gaten of de problemen zich vooral bij regenachtig weer voordoen. Dit kan erop wijzen dat de bougies onvoldoende beschermd zijn tegen vocht. Ook in dit geval moet je langs de garage en moeten de bougies worden afgedicht om ze tegen vocht te beschermen.

Bovendien kan een defecte massasensor ook de oorzaak zijn van het schokken en trillen van de auto bij het starten of tijdens het rijden. Deze kleine sensor is heel belangrijk voor de werking van de motor, omdat hij de ideale hoeveelheid brandstof bepaalt die aan de lucht in de motor moet worden toegevoegd. Als de luchtmassameter defect is, moet deze onmiddellijk worden vervangen. Als de sensor alleen vuil is, kan professionele reiniging voldoende zijn om de auto niet meer te laten schokken. Er zijn verschillende andere redenen waarom de auto niet meer goed optrekt als je gas geeft. In dat geval is een ritje naar de garage onvermijdelijk. Een monteur zal specifiek naar het probleem op zoek gaan, zodat de auto na de reparatie weer als vanouds zou moeten optrekken.

Als de gasklep defect of sterk vervuild is of als de lambdasonde defect is (en verkeerde waarden doorgeeft aan de regeleenheid), dan kan het gebeuren dat het brandstof-luchtmengsel te rijk (te veel brandstof) of te arm (te veel lucht) wordt. Hierdoor kan de motor niet op het juiste moment ontsteken. Gevolg: de auto schokt.

Nieuwe lambdasonde bestellen
 • Bespaar tot wel 80%
 • Support van vakmensen via telefoon en WhatsApp
 • Prijzen vergelijken en meteen bestellen
Nieuwe lambdasonde bestellen 

De auto schokt bij het schakelen

Ook tijdens het schakelen kunnen storende schokken optreden. De meest banale reden hiervoor zijn rijfouten. Als je per ongeluk de verkeerde versnelling inschakelt, of als je niet genoeg gas geeft bij het wegrijden en het schakelen, kun je merken dat de auto gaat schokken.

Een defect aan de hulpcilinder, druklager of koppeling kan er ook voor zorgen dat de auto trilt bij het schakelen. Het zogenoemde klapperen van de koppeling treedt bijvoorbeeld op als de koppelingsplaat erg versleten is. De koppeling kan dan niet meer naar behoren aangrijpen en brengt het motorvermogen niet meer voldoende over. Als de koppeling schokt, moet je altijd een monteur raadplegen.

Als de brandstofpomp versleten is of het brandstoffilter verstopt is, krijgen de cilinders niet genoeg brandstof, slaat de motor niet meer op het juiste moment aan en schokt de auto, wat onder meer merkbaar is bij het schakelen.

Versleten bougies kunnen ook leiden tot een vertraagde ontsteking, wat op zijn beurt weer kan leiden tot stotteren of sterkere trillingen bij het schakelen. Als de auto schokt bij het schakelen, is het van belang dat de oorzaak snel wordt verholpen.

De auto schokt bij het optrekken

Kraftstofffördereinheit
Als de brandstofpomp defect is, wordt de motor niet goed van brandstof voorzien, waardoor de auto ook kan gaan “schudden” of schokken.

Het schokken van de auto bij het optrekken veroorzaakt bijzonder veel stress tijdens het rijden. Als je gas geeft en de auto schokt of schudt, duidt dit onder meer op een onvoldoende brandstoftoevoer. Dit probleem kan worden veroorzaakt door een defecte brandstofpomp. Als de benzine- of dieselpomp van het voertuig defect is, kan de motor niet meer van voldoende brandstof worden voorzien. Dit kan voor verdachte schokken bij het optrekken zorgen. Als je doorrijdt met een defecte brandstofpomp, kan deze in het ergste geval volledig uitvallen. De auto stopt dan en moet worden weggesleept. Om hoge sleepkosten te vermijden, moet de brandstofpomp daarom in geval van schokken bij het optrekken door een automonteur worden gecontroleerd en zo nodig worden vervangen.

Een andere mogelijke oorzaak voor schokken en trillen bij het optrekken kan het brandstoffilter zijn. Als het filter erg vuil of zelfs verstopt is, kan de motor niet meer van voldoende brandstof worden voorzien. Dit resulteert in vermogensverlies en een schokkende motor. Als dit probleem zich voordoet, moet het filter zo snel mogelijk worden vervangen. Dit is de enige manier om te garanderen dat je de rit zonder problemen kunt voortzetten.

Nieuwe brandstoffilter bestellen
 • Bespaar tot wel 80%
 • Support van vakmensen via telefoon en WhatsApp
 • Prijzen vergelijken en meteen bestellen
Nieuwe brandstoffilter bestellen 

Bij dieselmotoren met een pompverstuiver kan een defect in de pomp ertoe leiden dat de inspuitdruk niet meer juist is en de desbetreffende cilinder niet meer van voldoende brandstof wordt voorzien. Hierdoor gaat de motor “onregelmatig” lopen, en de auto schokken en wiebelen, wat je vooral merkt bij het optrekken.

Als de ashoes (balg) gebarsten is, kan het vet naar binnen ontsnappen en kunnen straatvuil en stof in de aandrijfasverbinding terechtkomen. De wrijving van stof en vuil op de verbinding veroorzaakt slijtage, die op zijn beurt speling in de aandrijfasverbinding veroorzaakt. Deze speling kan ertoe leiden dat het kogelgewricht uit de maat raakt, wat je het eerst aan het stuur voelt en vooral bij het optrekken. Overigens zijn er meer tekenen van een defecte aandrijfas.

De taak van de motorsteun is het dempen van trillingen en schokken die worden veroorzaakt door verkeersdrempels, remmen en optrekken. Als het rubber van de motorsteun is gescheurd, werkt de demping niet meer en schokt de auto bij elke actie, en dan vooral bij het optrekken en remmen.

De auto schokt bij het remmen

Benutzte Bremsscheibe mit Bremsbelag vorne
Als remschijven oververhit zijn of van slechte kwaliteit, kunnen er tijdens het remmen schokkende bewegingen optreden.

Het trillen of schudden kan ook optreden tijdens het remmen. De auto schokt dan plotseling bij het remmen, wat voor grote onzekerheid kan zorgen: je schrikt je rot. Een mogelijke oorzaak hiervan is oververhitting van de remschijven. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een lange rit op een hellende weg of door een vastzittende zuiger in de remklauw. Als de remschijf op sommige plaatsen erg heet is geworden, gaat de auto trillen tijdens het remmen. In het geval van goedkope remschijven kan het schokken ook worden veroorzaakt door het gebruik van inferieur materiaal. Als de remschijven slecht zijn vervaardigd, kan de remkracht niet gelijkmatig op de omtrek van de schijf werken. Als gevolg daarvan merk je een ongecontroleerde trilling van de auto tijdens het remmen. Als het schokken te wijten is aan de remschijven, moeten deze onmiddellijk bij de garage worden vervangen.

Nieuwe remschijven bestellen
 • Bespaar tot wel 80%
 • Support van vakmensen via telefoon en WhatsApp
 • Prijzen vergelijken en meteen bestellen
Nieuwe remschijven bestellen 

Naast de remschijven kunnen de trillingen ook te wijten zijn aan defecte spoorstangeinden. Een aanwijzing hiervoor is dat het voertuig bij het remmen naar rechts of naar links trekt.

Als de trekstang versleten is, heeft dat meestal ook gevolgen voor het besturen van de auto. Dit defect moet daarom onmiddellijk worden onderzocht en gerepareerd.

Ook een onbalans in de wielen kan ertoe leiden dat de auto schokt tijdens het remmen en bij het rijden met hoge snelheden. Een monteur kan de wielen balanceren, wat het probleem snel zou moeten verhelpen.

Net als bij het optrekken kan het schokken ook tijdens het remmen optreden doordat het rubber van de motorsteun is gescheurd en de motorsteun zijn dempende functie niet langer kan uitoefenen. In dit geval moet de motorsteun bij de garage worden vervangen door een nieuwe.

Last but not least kan het antiblokkeersysteem (ABS) ook schokken veroorzaken bij het remmen – in dit geval zijn de schokken echter opzettelijk en te verwachten.

Naast alle bovengenoemde oorzaken kunnen er ook nog andere defecten verantwoordelijk zijn voor het schokken en trillen van de auto. De beste oplossing is in ieder geval om naar een garage te gaan en de auto te laten nakijken. Door precies aan te geven in welke situatie de auto schokt, kan het defecte onderdeel snel worden gevonden en vervangen. Zodra de boosdoener is gevonden en het schokken is verholpen, kun je de rit weer veilig en probleemloos voortzetten.

FAQ

Kan ik blijven rijden met een schokkerige auto?

Als de auto schokt, moet de oorzaak zo snel mogelijk worden opgehelderd. In het ergste geval kan zelfs het kleinste defect, als het niet wordt behandeld, tot motorschade leiden.

Mijn auto schokt tijdens het rijden – wat is de oorzaak?

Er zijn veel mogelijke oorzaken: kapotte bougies, een defecte luchtmassameter, een defecte of sterk vervuilde gasklep of een defecte lambdasonde.

Waarom schokt mijn auto bij stilstand?

Schokken bij stilstand wordt vaak veroorzaakt door defecte of niet goed aangesloten bougiekabels, een defecte bobine, versleten bougies, een versleten brandstofpomp of een kapot dubbelmassavliegwiel.

Waarom schokt de auto bij het schakelen?

Vaak komt het schokken door rijfouten, bijvoorbeeld het inschakelen van de verkeerde versnelling. Maar ook gebreken aan de hulpcilinder, druklager, koppeling en slijtage aan de brandstofpomp of brandstoffilter en de bougies kunnen tot schokken leiden.

Waarom schokt de auto bij het optrekken en afremmen?

Als de brandstofpomp of het brandstoffilter defect of verstopt is, als de pompverstuiver beschadigd is of als de ashoes gescheurd is, kun je bij het optrekken meer of minder sterke trillingen voelen. Als de auto bij het remmen trilt, kan dat te wijten zijn aan oververhitte of slecht gefabriceerde remschijven, defecte spoorstangeinden, een versleten spoorstang of een onbalans bij de wielen. Een gescheurd rubber op de motorsteun kan zowel bij remmen als bij optrekken schokken veroorzaken. 


Disclaimer:

DAPARTO is niet aansprakelijk voor verlies, letsel of schade aan eigendommen die optreedt tijdens het reparatie- of vervangingsproces als gevolg van een onjuiste toepassing of verkeerde interpretatie van de verstrekte informatie. De informatie is louter informatief en dient niet ter vervanging van een specialist. DAPARTO is niet aansprakelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van apparaten, gereedschappen en reserveonderdelen. DAPARTO raadt aan om bij alle reparaties altijd zorgvuldig te werk te gaan en alle veiligheidsregels in acht te nemen.

5/5 – (2 stemmen)